ilustracja

Postęp prac

MIasteczko Jutrzenki

Start sprzedaży

Start budowy

Stan zerowy

Stan surowy otwarty

Stan surowy zamknięty

Pozwolenie na użytkowanie

Przekazywanie kluczy